Για την πλοήγηση

header image

apple bullet

Η σχολή μας

Η Σχολή Χορού Ballarena ιδρύθηκε το 2005. Λειτουργεί υπό την εποπτεία και την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 457/83. Η σχολή μας είναι μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. (Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας).

Σκοπός της σχολής μας είναι η εκμάθηση της τέχνης του χορού μέσα από την αγάπη και το πάθος που έχουμε γι'αυτήν.

Κάθε δεύτερο σχολικό έτος, η Ballarena διοργανώνει την επίσημη παράστασή της. Διοργανώνονται συχνά ανοιχτά μαθήματα για την άμεση παρακολούθηση της προόδου των μαθητών. Επίσης διοργανώνονται εκδηλώσεις και events. 


Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena
Sholi mpaletou - horou Ballarena
Σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena